องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed 1.โครงการวางรางระบายน้ำ คสล.บริเวณจากบ้านนายแสวง ศรีโยธา เชื่อมต่อรางระบายน้ำ บ้านนางหนู ยาทอง หมู่ที่ 2 2.โครงการปรุงปรับถนนคอนกรีต บริเวณจากบ้านนายไวพจน์ สวัสดี ถึงบ้านนายกล่อม พัดเงิน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.คลองเกตุ หมู่ที่ ๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.คลองเกตุ หมู่ที่ ๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.คลองเกตุ หมู่ที่ ๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.คลองเกตุ หมู่ที่ ๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 115
rss_feed ๑.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปู Asphaltic Concrete ทับพื้นเดิม บริเวณร้านขายของนางละมัย หมู่ที่ ๒ ๒.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปู Asphaltic Concrete ทับพื้นเดิม บริเวณหน้าโรงเรียนบ้าน หัวดง ถึงหน้าบ้าน น.ส.สีนวล แท่นสูงเนิน หมู่ที่ ๕ ๓.โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง โดยปู Asphaltic Concrete ทับพื้นเดิม สายหนองบัว หมู่ที่ ๔ ๔.โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง โดยปู Asphaltic Concrete ทับพื้นเดิม สายยงสวัสดิ์คลองมะนาว หมู่ที่ ๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 118
rss_feed ๑.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปู Asphaltic Concrete ทับพื้นเดิม บริเวณร้านขายของนางละมัย หมู่ที่ ๒ ๒.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปู Asphaltic Concrete ทับพื้นเดิม บริเวณหน้าโรงเรียนบ้าน หัวดง ถึงหน้าบ้าน น.ส.สีนวล แท่นสูงเนิน หมู่ที่ ๕ ๓.โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง โดยปู Asphaltic Concrete ทับพื้นเดิม สายหนองบัว หมู่ที่ ๔ ๔.โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง โดยปู Asphaltic Concrete ทับพื้นเดิม สายยงสวัสดิ์คลองมะนาว หมู่ที่ ๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 129
rss_feed 1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณจากบ้านนายแสวง ศรีโยธา เชื่อมต่อรางระบายน้ำ บ้านนางหนู ยาทอง หมู่ที่ 2 2.โครงการปรุงปรับถนนคอนกรีต บริเวณจากบ้านนายไวพจน์ สวัสดี ถึงบ้านนายกล่อม พัดเงิน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 115
rss_feed 1.โครงการวางรางระบายน้ำ คสล.บริเวณจากบ้านนายแสวง ศรีโยธา เชื่อมต่อรางระบายน้ำ บ้านนางหนู ยาทอง หมู่ที่ 2 2.โครงการปรุงปรับถนนคอนกรีต บริเวณจากบ้านนายไวพจน์ สวัสดี ถึงบ้านนายกล่อม พัดเงิน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 129
rss_feed รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร และติดตั้งเครนพับไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 132
rss_feed งานซ่อมแซมถนนคสล.โดยเสริมผิวแอสฟัสติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๑,๒,๓,๙ สายสุรนารายณ์-คลองเกตุ-คลองมะนาว จากคอสะพานหมู่ ๒ ถึงนานายวินัย หมู่ ๙ หมู่ที่ ๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 155
rss_feed รางระบายน้ำ คสล.ตัวยู พร้อมฝาตระแกรงเหล็ก บริเวณหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ ถึง คลองเกตุ หมู่ที่ ๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 161
rss_feed งานซ่อมแซมถนนคสล.โดยเสริมผิวแอสฟัสติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๑.๒,๓,๙ สายสุรนารายณ์-คลองเกตุ-คลองมะนาว จากคอสะพานหมู่ที่ ๒ ถึงนานายวินัย หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 152
rss_feed งานซ่อมแซมถนนคสล.โดยเสริมผิวแอสฟัสติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๑.๒,๓,๙ สายสุรนารายณ์-คลองเกตุ-คลองมะนาว จากคอสะพานหมู่ที่ ๒ ถึงนานายวินัย หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 162
rss_feed รางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝาตระแกรงเหล็ก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 157
rss_feed โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 159
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1