messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
account_box กองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานการช่าง ระดับต้น)
นายอดิศักดิ์ จันทร์พร
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ติดต่อ : 0802874177
(ว่าง)
นายช่างโยธา
ติดต่อ : -
(นายคำจอน คำรอด)
คนงานทั่วไป
นายจักรี ดวงดี
ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า
นายณัฐภัทร จันทร์พร
ปฏิบัติงานด้านโยธา
นางสาวจิราภรณ์ จูน้อย
คนงานทั่วไป
นายนัฐพงศ์ พัดยนต์
พนักงานขับรถขยะมูลฝอย
นายณัฐพงษ์ สุระ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย
นายธนัตถ์ นิลาบุตร
คนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย