องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
photo ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo ติดตั้งสปริงเกอร์บนหลังคาเพื่อระบายความร้อนให้แก่บ้านผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
photo ลงเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้ทุนพระพี่นางฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 มอบรถโยกสำหรับคนพิการ หมู่ที่7 รายนายสมคิด ลาสี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
find_in_page ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศํยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน 30 กันยายน 2565 (ประจำปีงบประมาณ 2565)
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตตำบลคลองเกตุ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อจังหวัดลพบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo ประกาศ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
photo ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ลานกีฬาตำบลคลองเกตุ
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
1 - 20 (ทั้งหมด 84 รายการ) 1 2 3 4 5