info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร.036 441 041


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 133
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
photo ประกาศ คำสั่งจังหวัดลพบุรี เรื่องมาตรการให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรค โควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243 |
photo ประกาศ เชิญชวนประชาชนตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA อบต.คลองเกตุ ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file ประกาศ กำหนดการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
photo ประกาศ รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่จังหวัดลพบุรี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
photo ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file ประกาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
photo ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศ ห้ามทิ้งขยะ มูลฝอย ในที่สาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
photo แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181 |
insert_drive_file ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215 |
photo ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
photo ยกเลิกคำสั่งและแก้ไขการแบ่งงาน มอบหมายหน้าที่ของพนักส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
photo แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบุญธรรม นพรัตน์
นายก อบต.คลองเกตุ
ติดต่อ : 0887560742
นายบุญธรรม นพรัตน์
นายก อบต.คลองเกตุ
ติดต่อ : 0887560742