messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.คลองเกตุ
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
โครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคลองเกตุ ครั้งที่ 2/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
การออกรับซื้อขยะรีไซเคิล อบต.คลองเกตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.คลองเกตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
วันดินโลก World Soil Day poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (IIT) กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.คลองเกตุ
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ข่าวประชาสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
โครงการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ หมู่ที่ 1 – 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6949
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.คลองเกตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
find_in_page ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.๑) ประจำปี ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาโคกสำโรง เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11657
1 - 20 (ทั้งหมด 106 รายการ) 1 2 3 4 5 6