messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
account_box ฝ่ายสภา
นางกฤษฎาพร เชื้อเพชร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : 0811350580
นายสุชาติ สวัสดี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : 0929725173
นางธัญญารัตน์ สีวันทา
เลขานุการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : 0617437477
นางสาวกองแก้ว อนันต์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ หมู่ 1
ติดต่อ : 0860862139
นางทองใบ ญาณโอสถ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ หมู่ 2
ติดต่อ : 0822637893
นางบัวควน สุขประเสริฐ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ หมู่ 3
ติดต่อ : 0626189449
นายทอง คำพุฒ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ หมู่ 4
ติดต่อ : 0952865090
นายมงคล บุญโฉ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ หมู่ 6
ติดต่อ : 0871174624
นายมงคล พรหมบุตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ หมู่ 8
ติดต่อ : 0963856151
นายชัยภัทร จิตรเฉย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ หมู่ 9
ติดต่อ : 0861783442