messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
place สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ1.วัดคลองเกตุ (วัดหลวงปู่บุญตา) 2.วัดเขาลังพัฒนา
ภาพรอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

1.วัดคลองเกตุ (วัดหลวงปู่บุญตา) 2.วัดเขาลังพัฒนา
ภาพ

รอปรับปรุง
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงานวิสัยทัศน์ สรรสร้างการศึกษา พัฒนาการคมนาคม บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน มาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์ สรรสร้างการศึกษา พัฒนาการคมนาคม บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน มาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
place เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ตำบลคลองเกตุมีตราประจำตำบลเป็นรูปวงกลม ขอบบนวงกลมใหญ่มีอักษร "อบต. คลองเกตุ" และขอบล่างมีอักษร "อ. โคกสำโรง จ.ลพบุรี" ตราสัญลักษณ์ด้านในวงกลมเป็นรูปวัดคลองเกตุ วิสัยทัศน์ สรรสร้างการศึกษา พัฒนาการคมนาคม บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน มาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ หมู่ที่ 2 อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120 เริ่มแรกก่อนที่จะได้ชื่อว่า ตำบลคลองเกตุ มีชาวบ้านคนแก่คนเฒ่าที่เข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่เริ่มแรก กล่าวว่าบริเวณสองฝั่งลำคลองมีต้นเกตุขนาดใหญ่ เกิดขึ้นอยู่ริมฝั่งลำคลองทั้งสองเต็มไปหมด ชาวบ้านไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อหมู่บ้านว่าอะไร ต่อมาหลวงปู่บุญตาได้ทำการตั้งวัดขึ้น บริเวณใกล้ๆ คลองซึ่งมีต้นเกตุขนาดใหญ่ขึ้นอยู่เต็มไปหมดจึงตั้งชื่อวัดขึ้นใหม่ว่า " วัดคลองเกตุ " ชาวบ้านเลยเล็งเห็นว่าน่าจะตั้งชื่อหมู่บ้านว่า คลองเกตุ ตามวัดและตามลักษณะของต้นเกตุที่เกิดขึ้นและมีอยู่มากมายในขณะนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ชุมชนตำบลคลองเกตุ ประกอบด้วยคนที่มีเชื้อสายและวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน เช่น คนไทย ไทยพวน และลาว แบ่งการปกครองเป็น 10 หมู่บ้าน
ตราสัญลักษณ์รอปรับปรุง
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

ตำบลคลองเกตุมีตราประจำตำบลเป็นรูปวงกลม ขอบบนวงกลมใหญ่มีอักษร "อบต. คลองเกตุ" และขอบล่างมีอักษร "อ. โคกสำโรง จ.ลพบุรี" ตราสัญลักษณ์ด้านในวงกลมเป็นรูปวัดคลองเกตุ วิสัยทัศน์ สรรสร้างการศึกษา พัฒนาการคมนาคม บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน มาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ หมู่ที่ 2 อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120 เริ่มแรกก่อนที่จะได้ชื่อว่า ตำบลคลองเกตุ มีชาวบ้านคนแก่คนเฒ่าที่เข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่เริ่มแรก กล่าวว่าบริเวณสองฝั่งลำคลองมีต้นเกตุขนาดใหญ่ เกิดขึ้นอยู่ริมฝั่งลำคลองทั้งสองเต็มไปหมด ชาวบ้านไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อหมู่บ้านว่าอะไร ต่อมาหลวงปู่บุญตาได้ทำการตั้งวัดขึ้น บริเวณใกล้ๆ คลองซึ่งมีต้นเกตุขนาดใหญ่ขึ้นอยู่เต็มไปหมดจึงตั้งชื่อวัดขึ้นใหม่ว่า " วัดคลองเกตุ " ชาวบ้านเลยเล็งเห็นว่าน่าจะตั้งชื่อหมู่บ้านว่า คลองเกตุ ตามวัดและตามลักษณะของต้นเกตุที่เกิดขึ้นและมีอยู่มากมายในขณะนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ชุมชนตำบลคลองเกตุ ประกอบด้วยคนที่มีเชื้อสายและวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน เช่น คนไทย ไทยพวน และลาว แบ่งการปกครองเป็น 10 หมู่บ้าน
ตราสัญลักษณ์

รอปรับปรุง