info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร.036 441 041


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 115
account_box ฝ่ายบริหาร
(นายบุญธรรม นพรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : 0887560742
(นายบุญธรรม นพรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : 0887560742
(นายรถ ศรเชน)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : dddj1356@gmail.com
(นายรถ ศรเชน)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : dddj1356@gmail.com
(นายรัก คำหวาน)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : sukd2564@gmail.com
(นายรัก คำหวาน)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : sukd2564@gmail.com
(นายเล็ก คำหวาน)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : ssn78965@gmail.com
(นายเล็ก คำหวาน)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : ssn78965@gmail.com
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบุญธรรม นพรัตน์
นายก อบต.คลองเกตุ
ติดต่อ : 0887560742
นายบุญธรรม นพรัตน์
นายก อบต.คลองเกตุ
ติดต่อ : 0887560742