info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร.036 441 041

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 47
account_box ฝ่ายบริหาร
นางสาวดาวรุ่ง นพรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : 0655068020
นางสาวดาวรุ่ง นพรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : 0655068020
นายรถ ศรเชน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : 0870835337
นายรถ ศรเชน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : 0870835337
นางสำรวย บุญชื่น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : 0818892028
นางสำรวย บุญชื่น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : 0818892028
นายณัฐพล ขุนลี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : 0926531755
นายณัฐพล ขุนลี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : 0926531755
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวดาวรุ่ง นพรัตน์
นายก อบต.คลองเกตุ
ติดต่อ : 0655068020
นางสาวดาวรุ่ง นพรัตน์
นายก อบต.คลองเกตุ
ติดต่อ : 0655068020