องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง/ระดับต้น)
(จ่าเอกอัครพัชร์ แก้วกระจ่างสินธ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
ติดต่อ : pppr4569@gmail.com
นางสาวพิมพ์ชญา ลาภภาภรกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานการช่าง ระดับต้น)
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)