องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
(จ่าเอกอัครพัชร์ แก้วกระจ่างสินธ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ติดต่อ : pppr4569@gmail.com
นางสาวพิมพ์ชญา ลาภภาภรกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวัลลภ พุกชาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม