messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
image ประกาศ
No gift policy 2024[19 มกราคม 2567]
No Gift Policy [8 มกราคม 2567]
ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกาและการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์[15 พฤศจิกายน 2566]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗[10 พฤศจิกายน 2566]
ประกาศแจ้งแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[6 พฤศจิกายน 2566]
แบบแสดงรายการเสีย(ภาษีป้าย)[2 พฤศจิกายน 2566]
ร่วมกัน...ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด[3 ตุลาคม 2566]
ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[31 สิงหาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง[18 กรกฎาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด[14 มิถุนายน 2566]
1 1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ)