ชื่อเรื่อง : ๑.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปู Asphaltic Concrete ทับพื้นเดิม บริเวณร้านขายของนางละมัย หมู่ที่ ๒ ๒.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปู Asphaltic Concrete ทับพื้นเดิม บริเวณหน้าโรงเรียนบ้าน หัวดง ถึงหน้าบ้าน น.ส.สีนวล แท่นสูงเนิน หมู่ที่ ๕ ๓.โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง โดยปู Asphaltic Concrete ทับพื้นเดิม สายหนองบัว หมู่ที่ ๔ ๔.โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง โดยปู Asphaltic Concrete ทับพื้นเดิม สายยงสวัสดิ์คลองมะนาว หมู่ที่ ๓