ชื่อเรื่อง : จ้างขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 1024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง