ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (คันทางสายคลองห้วยปลาหมอ) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง