ชื่อเรื่อง : จ้างขออนุมัติจัดจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน 81-8680 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง