ชื่อเรื่อง : จ้างขออนุมัติจ้างเหมาทำอาหารและน้ำดื่ม จำนวน 2 วัน โครงการจัดส่งนักกีฬาท้องถิ่นเชื่อมความสัมพันธ์ วันท้องถิ่นไทย ต้ายยาเสพติด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 10 พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง