ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลคลองเกตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง