ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 7 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากถนนชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง