ชื่อเรื่อง : ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง