ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านคลองเกตุ (บริเวณหน้าฝาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง