ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงลาดยาง โดยปู Asphaltic Concrete ทับพื้นเดิม สายยงสวัสดิ์คลองมะนาว หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง