ชื่อเรื่อง : ประกาศ ปิดทำการสำนักงาน อบต.คลองเกตุ เป็นการชั่วคราว เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ชื่อไฟล์ : M2RqYKFWed120908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้