messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
cast ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบ egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ จัดตั้งศูนย์พักคอยระดับตำบล (Community isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 81
rss_feed จ้างจ้างเหมาคนงานล้างแอร์ผนังห้อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร กล่องกระดาษ รสจืด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ (นมปิดเทอม) ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed ขออนุมัติจัดซื้อถุงยังชีพ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
rss_feed ซื้อขอเสนอราคาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 86
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 102
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 87
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร กล่องกระดาษ รสจืด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed จ้างขออนุมัติจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้องานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed จ้างขออนุมัติจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 84
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง จำนวน 9 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงานหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed จ้างขออนุมัติจัดจ้างทำอาหาร อาหารว่าง และน้ำดื่มในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงานหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed จ้างขออนุมัติจัดจ้างทำป้ายไวนิลงานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed จ้างจัดจ้างทำอาหาร อาหารว่าง และน้ำดื่มในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 98
rss_feed ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 98
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 104
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 จากนานางหนู บุญยัง ถึงนา นายเกียรติ ภูษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 92
rss_feed ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 4 รายการ) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 102
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 จากนานางหนู บุญยัง ถึงนา นายเกียรติ ภูษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 117
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แอสฟัลท์เย็น บรรจุ 20 กก./ถุง) จำนวน 1500 ถุง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ จากนานางหนู บุญยัง ถึงนานายเกียรติ ภูษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 119
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๖ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณแยกอนามัยตำบลคลองเกตุ)และ(บริเวณทางเข้าสำนักงาน อบตคลองเกตุ) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 104
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายคันคลอง บริเวณบ้านนางไพรินท์ ถึงป่าช้า หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ จากนานางหนู บุญยัง ถึงนานายเกียรติ ภูษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 จากนานางหนู บุญยัง ถึงนา นายเกียรติ ภูษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 105
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร กล่องกระดาษ รสจืด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด สปฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 117
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แอสฟัลท์เย็น บรรจุ 20 กก./ถุง) จำนวน 1500 ถุง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 120
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แอสฟัลท์เย็น บรรจุ 20 กก./ถุง) จำนวน 1500 ถุง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 96
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แอสฟัลท์เย็น บรรจุ 20 กก./ถุง) จำนวน 1500 ถุง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 110
rss_feed จ้างจ้างทำอาหาร อาหารว่าง และน้ำดื่มในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 118
rss_feed จ้างจ้างเหมาทำอาหารว่าง และน้ำดื่มในการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 126
rss_feed จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กต 5188 ลพบุรี (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 123
rss_feed จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กต 5188 ลพบุรี และรถขนขยะ ทะเบียน 83-160 ลพบุรี (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 126
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-52-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 114
rss_feed ซื้อซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 117
rss_feed จ้างจ้างเหมารื้อแผงกระจกอลูมิเนียมพร้อมขึ้น ติดตั้งใหม่ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 104
rss_feed จ้างจ้างเหมารื้อแผงกระจกอลูมิเนียมพร้อมขึ้น ติดตั้งใหม่ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 114
401 - 450 (ทั้งหมด 1119 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23