info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร.036 441 041สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 70
เมื่อวาน 182
เดือนนี้ 2,559
เดือนที่แล้ว 5,149
ทั้งหมด 16,289

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (คลองเกตุ คัพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [10 กรกฎาคม 2563]
ผู้โพส : admin
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ วัดสระมะเดื่อราษฎร์บํารุง หมู่ที่ 3 บ้านคลองมะนาว ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ผู้โพส : admin
อบต.คลองเกตุ​ เปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ตากผลผลิตทางการเกษตร​ ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงฤดุของการเก็บเกี่ยว โดยประชาชนได้นำข้าวเปลือกมาตากบริเวณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ เพื่อลดความชื้นของข้าว​
ผู้โพส : admin
ช่องทางการตอบแบบสอบถาม EIT
ผู้โพส : admin
เนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่ที่ 2 ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำในจุดที่มีการท่วมขัง ภายในกลุ่มบ้านคุณรวม เกศแก้ว คุณบุญมา ดำขำ และคุณบรรจบ แจ่มแสง (4 ภาพ)
ผู้โพส : admin
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ในช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำในจุดที่มีการท่วมขัง ในช่วงบ้านคุณหลาด ในพื้นที่บริเวณ หมู่ที่ 2 เพื่อระบายน้ำในจุดดังกล่าวไปยังคลองลำห้วยยาง หลังวัดคลองเกตุ (15 ภาพ)
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ ร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ บริเวณวัดเขานมนาง หมู่ที่ 10...
ผู้โพส : admin
เวทีประชาคมร่วมกันระดับชุมชน/หมู่บ้าน/ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสืออำเภอโคกสำโรง ที่ ลบ 0218/ว 693 เรื่อง...
ผู้โพส : admin
โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด (คลองเกตุ คัพ) ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2562 (14 ภาพ)
ผู้โพส : admin
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นาวาเอก ธานินทร์ ภูอุดม ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่ปิดประกาศตามแบบปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ (2 ภาพ)
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายบุญธรรม นพรัตน์)
นายก อบต.คลองเกตุ