messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
volume_down ประชาสัมพันธ์กิจการสภา
เรียกประชุมสภาสามัญประจำปี สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ราบงานประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
เรียกประชุมสภาสามัญประจำปี สมัย 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
รายงานประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
เรียกประชุมสภาสามัญประจำปี สมัย 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
รายงานประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
เรียกประชุมสภาสามัญประจำปี สมัย 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
รายงานประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
เรียกประชุมสภาสามัญประจำปี สมัย 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
รายงานประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
เรียกประชุมสภาสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยแรกของปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.คลองเกตุ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.คลองเกตุ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.คลองเกตุ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.คลองเกตุ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.คลองเกตุ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.คลองเกตุ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1