องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
volume_down ประชาสัมพันธ์กิจการสภา
insert_drive_file เรียกประชุมสภาสามัญประจำปี สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ราบงานประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file เรียกประชุมสภาสามัญประจำปี สมัย 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2565
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file เรียกประชุมสภาสามัญประจำปี สมัย 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file เรียกประชุมสภาสามัญประจำปี สมัย 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 2565
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file เรียกประชุมสภาสามัญประจำปี สมัย 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2565
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file เรียกประชุมสภาสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยแรกของปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.คลองเกตุ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.คลองเกตุ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.คลองเกตุ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.คลองเกตุ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.คลองเกตุ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.คลองเกตุ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1