องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
verified_user การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
insert_drive_file กิจกรรม ผู้บริหารร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานและร่วมกันปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมและการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมและการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบล ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมและการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมและการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1