messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
play_arrow คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
คู่มือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
คู่มือการปฏิบัติงานของงานธุรการ
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
คู่มือการปฏิบัติงานของนักวิชาการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
คู่มือการปฏิบัติงาน นายช่างโยธา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
คู่มือ นักทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
คู่มือการใช้ E-plan poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานรัฐ ITA 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
ผลการพิจารณาการทบทวน ปรับปรุง ยกเลิกภารกิจ ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานรัฐ ITA 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานรัฐ ITA 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1