info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร.036 441 041


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 135
play_arrow มาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือ นักทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน นายช่างโยธา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานของนักวิชาการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file คู่มือการใช้ E-plan poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานรัฐ ITA 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ผลการพิจารณาการทบทวน ปรับปรุง ยกเลิกภารกิจ ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานรัฐ ITA 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานรัฐ ITA 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบุญธรรม นพรัตน์
นายก อบต.คลองเกตุ
ติดต่อ : 0887560742
นายบุญธรรม นพรัตน์
นายก อบต.คลองเกตุ
ติดต่อ : 0887560742