องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
play_arrow วัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file รายงานผล โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมและการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
find_in_page นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file รายงานผล กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file รายงานผล โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ผลการดำเนินกิจกรรม ประชุมพนักงานประจำเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file ผลการดำเนินกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ปฏิญาณตนในการเป็นข้าราชการที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file ผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส. poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1