องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
play_arrow ผลการดำเนินโครงการ
insert_drive_file รายงานผลโครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลเรืออากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธ
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file สรุปผลการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพทำน้ำพริกกุ้ง ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file สรุปผลการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพทำหมูกระจก ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file สรุปผลการฝึกอบรมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (ฝึกอบรมทำตะกร้าหวายเทียม) ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมและการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานโครงการชุมชนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file รายงานผล การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1