องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
play_arrow ข้อมูลด้าน Competency
insert_drive_file เจ้าพนักงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
insert_drive_file นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
insert_drive_file นักบริหารงานทั่วไป(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
insert_drive_file นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1