องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
play_arrow หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบริหาร ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราช poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
find_in_page การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศ มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและลงโทษพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1